Calculul opțiunii


În următorul exemplu, se vor determina deplasările şi distribuţiile eforturilor într-un cadru din beton armat supus la încărcări gravitaţionale şi laterale, considerându-se două stadii diferite ale betonului. Se vor determina eforturile secţionale corespunzătoare situaţiei în care secţiunea grinzilor este nefisurată şi deplasările aceluiaşi cadru ce corespund situaţiei în care se consideră grinzile cu secţiune fisurată.

Opţiuni privind tabelul cu punctele de staţie: Pentru tabelul cu punctele de staţie există posibilitatea ca la adiţionarea unui fişier de coordonate să fie preluate doar punctele cu un anumit cod. Codul de identificare a punctelor de staţie este folosit şi pentru formarea numelui fişierului în care se salvează staţiile.

Codul este adăugat între paranteze la numele fişierului pentru a nu confunda fişierul de coordonate cu staţiile salvate cu fişierul de coordonate cu punctele radiate calculate.

calculul opțiunii

Opţiuni privind tabelul cu măsurători: Atunci când punctele măsurate sunt introduse manual există posibilitatea incrementării numărului punctului cu o valoare. Pentru importul de măsurători de la un instrument se pot utiliza coduri pentru identificarea staţiilor precum şi a vizelor de orientare a staţiilor.

Primul pas în alegerea opțiunilor este identificarea filierei, profilului și, în cele din urmă, a specializării dorite. Autoritățile au publicat un ghid al completării fișei de admitere, util pentru părinți și elevi. Redăm mai jos acest ghid. Dacă îndepliniţi condiţiile de mai sus, citiţi rândurile de mai jos.

Aceste coduri nu sunt folosite pentru instrumentele ce au definite în formatul de date staţia sau punctele măsurate în spate sau în faţă.

Citiţi fişierele date ca exemplu pentru a înţelege cum trebuiesc introduse aceste coduri atunci când se fac măsurătorile.

calculul opțiunii

Opţiuni privind tabelul cu punctele radiate calculate: La efectuarea calculului punctele de staţie existente în tabelul cu puncte de staţie pot fi adăugate la începutul tabelului cu punctele radiate calculate.

Tot aici se poate alege dacă se calculează cote sau nu pentru punctele radiate.

calculul opțiunii

În cazul în care nu se calculează cote atunci coloana cu cotele Z va fi pentru toate punctele 0. Corecţii utilizate la calcul: Pot fi aplicate corecţii unghiulare pentru eliminarea colimaţiei orizontale şi a erorii de index pentru unghiurile măsurate Hz, V. Această posibilitate a fost introdusă deoarece în general punctele radiate sunt măsurate doar într-o singură poziţie calculul opțiunii lunetei.

calculul opțiunii

Dacă pentru instrumentul cu care au fost efectuate măsurătorile cunoaşteţi valoarea colimaţiei orizontale şi a erorii de index puteţi introduce aceste valori pentru a corecta unghiurile măsurate. Pentru a nu aplica de două ori aceste corecţii verificaţi dacă instrumentul nu aplică aceste calculul opțiunii atunci când sunt înregistrate măsurătorile.

La calculul distanţelor orizontale şi a diferenţelor de nivel se pot aplica corecţii pentru eliminarea influenţei curburii pământului şi a refracţiei atmosferice. Atunci când distanţele sunt măsurate stadimetric utilizând teodolite clasice distanţele orizontale si diferenţele de nivel sunt corectate cu sin V. Toleranţe: Toleranţele sunt utilizate în cazul determinărilor multiple pentru a indica dacă calculul opțiunii valoare măsurată a depăşit media.

calculul opțiunii

Toleranţa pe orientare este utilizată atunci când orientarea unei staţii este determinată din mai multe puncte iar pentru coordonate N,E,Z atunci când un punct este măsurat de mai multe ori. Formule de calcul a corecţiilor: Eroarea de index:.

calculul opțiunii