Determinarea venitului familiei suplimentare suplimentare


determinarea venitului familiei suplimentare suplimentare

Persoanele fizice străine care îşi stabilesc domiciliul în România potrivit legislaţiei în vigoare se supun impozitului în România numai pentru veniturile realizate din România, în conformitate cu prevederile art.

Sunt contribuabili, potrivit art.

determinarea venitului familiei suplimentare suplimentare

Copilul minor care realizează venituri este contribuabil. Veniturile din dividende şi dobânzi, din activităţi agricole, definite potrivit ordonanţei, precum şi cele cuprinse în categoria "alte venituri" se supun impozitării, pe fiecare loc de realizare, în cadrul acestor categorii de venituri, impozitul fiind final.

Veniturile din pensii se supun impozitării prin cumularea tuturor veniturilor de aceasta natura, realizate într-o luna, impozitul fiind final. În sensul art.

determinarea venitului familiei suplimentare suplimentare

Prevederea se aplică în cazul tuturor angajatorilor de forta de muncă. II subcap. B secţiunea a 7-a.

Aceste baremuri se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice. În cazul în care o persoană este întreţinută de mai mulţi contribuabili, suma reprezentând deducerea personală a acesteia se împarte în părţi egale între contribuabili, exceptându-se cazul în care aceştia se înţeleg asupra unui alt mod de împărţire a sumei. Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniţi, ai contribuabilului sunt consideraţi întreţinuţi, iar suma reprezentând deducerea personală suplimentară se acordă pentru persoanele aflate în întreţinerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreţinute. Perioada se rotunjeşte la luni întregi în favoarea contribuabilului. Suma deducerilor personale admisă pentru calculul impozitului nu poate depăşi de 3 ori deducerea personală de bază şi se acordă în limita venitului realizat.

Se considera în stare naturala: produsele agricole obţinute după recoltare, materialul lemnos pe picior sau transformat în busteni ori în bile, precum şi produsele de origine animala, cum ar fi: lapte, lana, oua, piei crude şi altele asemenea, plante şi animale din flora şi fauna sălbatică, cum ar fi: plante medicinale, fructe de padure, ciuperci, melci, scoici, serpi, broaste şi altele asemenea.

Persoanele fizice prevăzute la art.

Contabilitatea salariilor

Venitul impozabil ce se realizează într-o fracţiune de an sau în perioade diferite ce reprezintă fracţiuni ale aceluiaşi an se considera venit anual impozabil. În cazul decesului contribuabilului, perioada impozabilă este inferioară anului calendaristic, cuprinzând numărul de luni din anul calendaristic până la data decesului.

determinarea venitului familiei suplimentare suplimentare

Baremul anual de impunere pentru anul fiscal este următorul