Intrare la 24 opțiune. BT24 Internet si Mobile Banking


forex bank nacka ore de lucru

Aceste liste conțin toți candidații înscriși și validați, atât online cât și fizic - la sediu facultății. În cazul în care constatați erori în liste vă rugăm să trimiteți email la adresa: admitere fjsc.

strategii pentru opțiuni binare pe indicatori

Atașamente: În atenția candidaților admiși în iulie - completare dosar intrare la 24 opțiune 7 sept. Taxe confirmare postat 3 aug. Taxa de confirmare a locului i se returnează, dacă se trimite email-ul în intervalul menționat.

roboți reali de lucru pentru opțiuni binare

După această perioadă, taxele nu se mai returnează. Pentru înscrierea online vor fi încărcate copii digitale ale acestora : Eseu motivațional Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată înregistrarea opțiunii binare cu originalul Adeverinţă în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia în perioada de înscriere eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma; Foaia matricolă cu rezultatele din clasele IX-XII  care să conțină mediile anuale la prima limbă străină studiată în liceu ; Certificatul de naştere; Certificatul de căsătorie, copie scanată dacă este cazul ; Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează; O fotografie încărcată online și trei fotografii ¾ cm care vor fi depuse dacă se înscrie la secretariatul facultății; C.