Înregistrare regiunile regulamentului la domiciliu. Înregistrarea persoanei la domiciliu


înregistrare regiunile regulamentului la domiciliu

În cadrul ședinței secretarilor generali a fost examinat proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova cu scopul sporirii calității și accesibilității serviciilor publice prestate pentru cetățeni. Astfel, în cazul în care locuința este proprietate comună pe cote-părți și are mai multe intrări principale, cărora li s-au atribuit adrese separate, declarația de primire în spațiul locativ pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședința temporară a persoanelor pe adresa intrării se va depune doar de către proprietarul sau coproprietarii cotei părți, în folosința căruia se află intrarea respectivă.

înregistrare regiunile regulamentului la domiciliu

Prevederea dată este propusă pentru optimizarea proceselor operaționale la prestarea serviciilor de înregistrare la domiciliu sau la reședința temporară. Proiectul mai prevede că, în cazul în care înregistrarea la domiciliu sau la reședința temporară a persoanei s-a produs în localitățile din stânga Nistrului sau a mun.

înregistrare regiunile regulamentului la domiciliu

Bender după 1 ianuarieactualizarea informației respective în Registrul de stat al populației se va efectua în temeiul declarației pe propria răspundere a persoanei, depuse concomitent cu cererea pentru eliberarea actului de identitate sau, după caz, cu aplicarea mențiunii respective în actul de identitate eliberat de autoritățile RM.

Autorii consideră că această normă va contribui la sporirea calității datelor referitoare la evidența locuitorilor din această regiune, în special la gestionarea proceselor migraționale interne.