Opțiuni binare belgia legal. Cât este opțiunea în dolari


CFD-urile sunt produse în mod inerent riscante și complexe și sunt adesea tranzacționate în mod speculativ. ESMA și ANC-urile au constatat, de asemenea, că oferta lor către clienții de retail a fost din ce în ce mai mult caracterizată de tehnici de comercializare agresive, precum și de lipsa unor informații transparente care nu permit clientului de retail să înțeleagă riscurile care stau la baza acestor produse. ESMA și ANC-urile și-au exprimat preocupările pe scară largă cu privire la numărul tot mai mare de clienți de retail care comercializează aceste produse și își pierd banii.

Aceste preocupări sunt susținute, de asemenea, de numeroasele plângeri primite de la clienții de retail din întreaga UE care au suferit prejudicii semnificative atunci când au tranzacționat CFD-uri.

Nunan linkgroup. Cahari franklintempleton. Large prestigefunds. Plessier cityfund.

Începând din iunieESMA opțiuni binare belgia legal activitatea unui grup mixt înființat pentru a aborda aspecte legate de o serie de furnizori din Cipru care oferă CFD-uri, opțiuni binare și alte produse speculative către clienții de retail pe o bază transfrontalieră în întreaga Uniune 4. În plus, începând din iulieESMA coordonează un grup de lucru alcătuit din ESMA și ANC-urile a căror activitate urmărește monitorizarea ofertei de CFD-uri și opțiuni binare pe piața de retail de masă, precum și promovarea unor abordări uniforme de supraveghere în acest domeniu în întreaga Uniune.

În cele din urmă, ESMA a publicat avertismente 7 în care și-a subliniat preocupările cu privire la riscurile pe care le prezintă oferta necontrolată, printre altele, de CFD-uri pentru clienții de retail.

Cu toate că aceste măsuri au avut unele efecte pozitive 8ESMA consideră că preocupările semnificative în legătură cu protecția investitorilor persistă.

Cererea de contribuții s-a încheiat la 5 februarie ESMA a primit aproximativ 18 10 de răspunsuri. Cererea de contribuții a dezvăluit o preocupare generală din partea primei categorii de respondenți și, în special, a furnizorilor de produse, cu privire la scăderea veniturilor pe care ar putea-o provoca măsurile propuse, precum și la costurile legate de punerea în aplicare a acestora. În plus, știri și comerț asemenea, au fost exprimate preocupări de către un număr mare de respondenți individuali, în special cu privire la limitele propuse ale efectului de levier care ar fi prea scăzute.

Cu toate acestea, după ce au fost analizate în raport cu preocuparea semnificativă identificată în legătură cu protecția investitorilor, care a fost confirmată în continuare de răspunsurile primite de la reprezentanți ai consumatorilor și persoane fizice care susțin măsurile propuse și solicită măsuri mai stricte, ESMA consideră că este necesar să se impună o interdicție temporară asupra comercializării, distribuției sau vânzării de CFD-uri pentru clienții de retail în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul UE nr.

În revizuirea acestei măsuri, ESMA va aborda practicile evazive care pot apărea. Dacă nu va fi reînnoită după trei luni, măsura va expira. Aceste CFD-uri includ, printre altele, produse de schimb valutar la vedere cu reînnoire și speculații financiare de opțiuni binare belgia legal spread bet.

opțiuni binare belgia legal înregistrarea localbitcoins

Prezenta decizie nu se referă la opțiuni, contracte futures, swap-uri și contracte forward pe rata dobânzii. Unii dintre respondenți au sugerat că definiția ESMA privind CFD-urile din cererea de contribuții a exclus în mod explicit instrumentele financiare derivate securitizate din domeniul de aplicare a măsurii, în timp ce alții au semnalat asemănările dintre CFD-uri și alte produse de investiții și au solicitat să se aplice aceleași măsuri.

Certificatele cu opțiune și cele turbo nu intră în domeniul de aplicare. ESMA recunoaște faptul că există asemănări între CFD-uri și certificatele cu opțiune și turbo, dar, de asemenea, produsele diferă în mai multe privințe. ESMA va monitoriza îndeaproape dacă consecințe negative similare pentru clienții de retail se dezvoltă pe o bază paneuropeană și va acționa după cum este necesar.

Cât este opțiunea în dolari

Instrumentele financiare derivate securitizate care sunt CFD-uri nu sunt excluse în mod opțiuni binare belgia legal din definiția unui CFD.

Deși ESMA nu are cunoștință de CFD-uri securitizate în acest stadiu, asigurarea unui titlu de valoare și posibilitatea de a negocia într-un loc de tranzacționare nu modifică respectivele caracteristici-cheie ale unui CFD. Dacă s-ar lansa aceste produse, ele ar intra în domeniul de aplicare a prezentei decizii. Cu toate acestea, în ultimii ani, un număr mare de ANC-uri și-au exprimat preocuparea cu privire la extinderea distribuției de CFD-uri pe o piață de retail de masă, în pofida faptului că aceste produse sunt complexe și nu sunt adecvate pentru marea majoritate a clienților de retail.

Pe baza informațiilor furnizate de mai multe ANC-uri, ESMA a observat, de asemenea, o creștere a nivelurilor efectului de levier acordat clienților de retail în astfel de produse și a nivelurilor de pierderi ale clienților generate de investițiile în aceste produse Aceste preocupări sunt amplificate de tehnicile de comercializare adesea agresive și opțiuni binare belgia legal practicile necorespunzătoare ale furnizorilor care comercializează, distribuie sau vând CFD-uri, cum ar fi oferirea de plăți, de beneficii monetare sau nemonetare sau prezentarea necorespunzătoare a riscurilor.

În încercarea de a aborda aceste preocupări, unele ANC-uri au luat măsuri în acest domeniu Cu toate acestea, având în vedere, printre altele, caracterul transfrontalier al acestor activități, restricția temporară a ESMA este instrumentul cel mai adecvat și eficace pentru a aborda preocupările semnificative în legătură cu protecția investitorilor și pentru a asigura un nivel minim comun de protecție a investitorilor în întreaga Uniune, în conformitate cu condițiile de la articolul 40 din Regulamentul UE nr.

După ce a luat în considerare criteriile și factorii relevanți, ESMA a concluzionat că există o preocupare semnificativă în opțiuni binare belgia legal cu protecția investitorilor din următoarele motive. Nivelul de complexitate și de transparență al CFD-urilor 14 CFD-urile sunt produse complexe 15care de regulă nu sunt tranzacționate într-un loc de tranzacționare. Prețurile, condițiile de tranzacționare și decontarea acestor produse nu sunt standardizate, afectând capacitatea clienților de retail de a înțelege termenii produsului.

În plus, furnizorii de CFD-uri solicită adesea clienților să recunoască faptul că prețurile de referință utilizate pentru a determina valoarea unui CFD pot varia față de prețul disponibil pe piața respectivă unde se tranzacționează activul suport, ceea ce face dificilă verificarea și controlarea acurateței prețurilor primite de la furnizor.

În special, clienții de retail întâmpină de regulă dificultăți în a înțelege și a evalua performanța preconizată a unui CFD, luând în considerare, de asemenea, complexitatea care rezultă din impactul comisioanelor de tranzacție asupra acestei performanțe. Comisioanele de tranzacționare în CFD-uri sunt aplicate, în mod normal, la valoarea noțională completă a schimbului comercial și, în consecință, investitorii plătesc comisioane de tranzacție mai mari decât fondurile lor investite la niveluri mai ridicate ale efectului de levier.

Comisioanele de tranzacție sunt deduse de regulă din marja inițială depusă de un client, iar un efect de levier ridicat poate duce la o situație în care clientul, la momentul deschiderii unui CFD, constată o pierdere semnificativă din contul său de tranzacționare, cauzată de aplicarea unor comisioane ridicate de tranzacție.

Întrucât comisioanele de tranzacție la un efect de levier mai ridicat vor eroda mai mult marja inițială a clientului, clienții vor trebui să câștige mai mulți bani din schimbul comercial în sine pentru a realiza profit.

Acest lucru scade șansele clientului de a realiza un profit net din comisioanele de tranzacție, expunând clienții la un risc mai mare de pierdere. De asemenea, de regulă se aplică opțiuni binare belgia legal de finanțare pentru a menține un CFD deschis, cum ar fi taxe zilnice sau overnight, cărora li se poate adăuga o marjă comercială. Numărul și complexitatea diferitelor tutoriale video pentru opțiuni binare și comisioane și impactul acestora asupra performanței de tranzacție a clienților contribuie la lipsa unei transparențe suficiente în ceea ce privește CFD-urile pentru a permite unui client de retail să ia o decizie de investiție în cunoștință de cauză.

Această caracteristică a produsului poate oferi clienților de retail impresia înșelătoare că un ordin de stopare a pierderii garantează executarea la prețul pe care l-au stabilit nivelul stopării pierderii. În consecință, prețul primit de client prețul de execuție poate fi diferit de prețul la care a fost stabilită stoparea pierderii Deși stopările pierderilor nu sunt unice pentru CFD-uri, efectul de levier mărește sensibilitatea marjei unui investitor la variațiile de preț ale activului suport, mărind riscul de pierderi bruște și înseamnă că anumite controale tradiționale de tranzacționare, cum ar fi stopările pierderilor, nu sunt suficiente pentru a gestiona preocuparea în legătură cu curs de instruire opțiuni binare investitorilor.

De exemplu, prin tranzacționarea FX, clienții speculează în ceea ce privește o monedă în raport cu alta. Dacă niciuna din aceste monede nu este moneda utilizată de client pentru a deschide o poziție CFD, orice randament primit de client va depinde de măsurile luate de client pentru a evalua mișcarea celor trei monede.

Acest lucru sugerează că este necesar un nivel ridicat de cunoaștere a tuturor monedelor implicate pentru a naviga cu succes în complexitatea acestei tranzacționări în valută.

În mod normal, clienții de retail nu au astfel de cunoștințe. Criptomonedele sunt o clasă de active relativ imature care prezintă riscuri majore pentru investitori. ESMA și alte autorități de reglementare au avertizat 18 în mod repetat asupra riscurilor legate de investițiile în criptomonede.

Pentru CFD-urile privind criptomonede, multe dintre aceste preocupări rămân prezente. Acest lucru este din cauză că, de regulă, clienții de retail nu înțeleg riscurile implicate atunci când se speculează în ceea ce privește o clasă de active extrem de volatile și relativ imature, care sunt exacerbate prin tranzacționarea pe marjă, întrucât clienții trebuie să reacționeze într-o perioadă foarte scurtă de timp. Din cauza caracteristicilor specifice ale criptomonedelor drept clasă de active, măsurile din prezenta decizie vor fi monitorizate îndeaproape și revizuite, dacă se consideră necesar.

Caracteristicile sau componentele opțiuni binare belgia legal ale CFD-urilor 21 Caracteristica principală a CFD-urilor este capacitatea acestora de a opera cu efect de levier. În general, deși efectul de levier poate mări profitul potențial pentru clienți, acesta poate mări și posibilele pierderi. ANC-urile au observat că nivelurile efectului de levier aplicate la CFD-uri în întreaga Uniune variază de la la În ceea ce privește clienții de retail, aplicarea efectului de levier poate mări probabilitatea unei pierderi mai mari într-o măsură mai mare decât probabilitatea unui câștig mai mare din motivele prezentate mai jos.

În condițiile contractuale aplicate în mod obișnuit, furnizorilor de CFD-uri li se acordă puterea discreționară de a închide contul unui client de îndată ce capitalul net al clientului atinge un procent specificat din marja inițială pe care clientul trebuie să o plătească pentru a deschide o poziție poziții CFD Efectul de levier ridicat mărește probabilitatea ca un client să aibă o marjă insuficientă pentru a-și susține CFD-urile deschise, făcând poziția pozițiile clientului sensibilă sensibile la fluctuațiile mici ale prețului activului suport în dezavantajul clientului.

  • The arts Autor: Carlo Falcioni, Availability: In stoc
  • Кэти расхаживала по комнате.

Închiderea automată a marjelor oferă, de asemenea, un nivel de protecție pentru clienți, întrucât reduce, dar nu elimină, riscul ca un client în special la niveluri ridicate de efect de levier să piardă întreaga marjă inițială sau mai mult.

Prin erodarea fondurilor clientului la aproape 0, furnizorul supune clientul la un risc sporit de a pierde mai mulți bani decât a investit. Unele ANC-uri observă, de asemenea, că practica standard de piață este să se aplice închiderea marjei pe baza unui cont Acest lucru înseamnă că se aplică cerințe minime de marjă pe baza marjei combinate necesare pentru toate pozițiile deschise ale unui client conectate la contul de CFD, inclusiv pentru diferite clase de active.

Acest lucru permite poziții profitabile pentru a compensa pierderea de poziții din contul clientului. Acesta este un risc-cheie pe care clienții de retail este posibil să nu îl înțeleagă, chiar și în pofida avertismentelor scrise.

Tullett și Tokyo Forex Inc

Marja înregistrată de un client este înregistrată ca garanție pentru a sprijini poziția clientului. Dacă prețul activului suport, de exemplu, se deplasează împotriva poziției clientului peste marja inițială înregistrată 25clientul poate fi răspunzător pentru pierderile care depășesc fondurile din contul său de tranzacționare a CFD-urilor, inclusiv după închiderea tuturor celorlalte poziții de CFD deschise.

Unele ANC-uri au raportat la ESMA că o serie de clienți de retail au pierdut sume importante de bani în timpul dezancorării francului elvețian în ianuarie opțiuni binare belgia legal Mulți clienți de retail nu știau că ar putea pierde mai mulți bani decât au investit Crearea de decalaje apare atunci când există o mișcare bruscă a prețului activului suport.

Crearea de decalaje nu este unică pentru CFD-uri, dar riscurile legate de astfel de evenimente sunt exacerbate de efectul de levier ridicat. Dacă are loc un decalaj, clientul de pe partea care pierde poate să nu fie în măsură să închidă un CFD deschis la prețul preferat de acesta și acest lucru poate duce la pierderi semnificative ale clientului 28 atunci când se tranzacționează la un nivel ridicat de efect de levier. De exemplu, în cazul șocului francului elvețian dinacest lucru opțiuni binare belgia legal dus la pierderea de către clienții de retail a unei sume semnificativ mai mari decât suma investită inițial Acest lucru are ca rezultat faptul că respectivul client trebuie să ia măsuri rapide pentru a gestiona expunerea la risc prin înregistrarea unei marje suplimentare pentru a evita închiderea automată a poziției.

În astfel de situații, opțiuni binare belgia legal ridicat de levier poate duce la pierderi mari pentru clienții de retail într-o perioadă foarte scurtă de timp și exacerbează riscul ca acești clienți să piardă mai mult decât fondurile plătite pentru tranzacționarea de CFD-uri.

Amploarea potențialelor consecințe negative și a nivelului de discrepanță dintre randamentele sau profiturile preconizate pentru investitori și riscul de pierdere 31 Următoarele informații furnizate ESMA de ANC-uri indică faptul că numărul clienților de retail care investesc în CFD-uri, precum și numărul de furnizori care oferă aceste produse în întreaga Uniune a crescut: i majoritatea ANC-urilor au raportat ESMA că au observat că furnizorii oferă CFD-uri clienților de retail care sunt autorizați în jurisdicția lor Piețele mai noi, cum ar fi Grecia, Ungaria, Portugalia și Slovacia au înregistrat, de asemenea, o creștere a cererilor de autorizare pentru firmele de investiții care oferă CFD-uri Pe baza datelor colectate de ESMA de la o serie de ANC-uri 34ESMA estimează că numărul conturilor de tranzacționare ale clienților de retail ale furnizorilor de contracte pentru diferență și de opțiuni binare din SEE a crescut de la 1,5 milioane în 35 la aproximativ 2,2 milioane în În plus, Ombudsmanul a remarcat că, în special în șipracticile furnizorilor reglementați au devenit și mai agresive și au vizat din ce în ce mai mult investitorii care puteau efectua plăți semnificative.

Mai multe plângeri privind incidentele de hărțuire și manipulare au fost formulate de solicitanții cu economii substanțiale.

Cifrele pentru medierile din care au ajuns la Ombudsmanul francez par să sprijine acest lucru, suma medie recuperată crescând la 11 EUR, jumătate din toate cazurile referindu-se la o sumă de peste 5 EUR. Pierderile înregistrate de unii opțiuni binare cele mai bune recenzii au depășit 90 EUR, iar pierderile cumulate din cazurile gestionate pe fond, care implică companii autorizate, au depășit 1 milion EUR.

FRF-AMF a constatat, de asemenea, că investitorii de retail care tranzacționează cel mai mult în funcție de numărul tranzacțiilor, volumul mediu al tranzacțiilor sau volumul cumulat pierd cel mai mult. Studiul a evaluat de pierderi sau câștiguri ale clienților de retail pentru perioada de tranzacționare cuprinsă între ianuarie și septembrie De asemenea, s-a constatat că există o corelație pozitivă între numărul tranzacțiilor efectuate de clienții de retail și valoarea pierderilor suferite.

Rezultatul mediu a fost o pierdere de 10 PLN per client.

Патрик и Симона ответили ей улыбками. "Мы уже почти пришли", - сказала Симона. "Но куда мы идем?" - спросила Николь.

Rezultatul mediu a fost o pierdere per client de 12 PLN în Informațiile primite în timpul procesului de consultare din decembrie al UK-FCA au identificat, de asemenea, o corelație între niveluri mai ridicate ale efectului de levier și creșterea probabilității și dimensiunea opțiuni binare belgia legal Chiar și atunci când au fost luați în considerare clienții de retail care au obținut un profit, în medie, un client de retail obișnuit care a investit într-un cont gestionat în consultanță și în mod discreționar a pierdut aproximativ 4 GBP 48 ; x Comissãdo Mercado de Valores Mobiliários PT-CMVMANC-ul din Portugalia, a constatat că, pe o valoare noțională a poziției investitorilor în valoare de 44 milioane EUR în portofele bitcoin profitabile 44 milioane EUR înpierderile asociate pentru investitorii de retail au fost de 66,8 milioane EUR și de 47,7 milioane EUR pentru anii și, respectiv, Studiul a inclus aproximativ 1 de clienți de retail 49 care au tranzacționat CFD-uri pe o perioadă de unul până la doi ani, data de începere fiind luna ianuarie și data de încheiere fiind cuprinsă între decembrie și decembrie în medie, o perioadă de tranzacționare de 1,5 ani.

Procentul clienților de retail care pierd bani din studiul AMF menționat la considerentul 35 punctul iii în fiecare an în perioada este remarcabil de consecvent, în pofida variației randamentelor anuale pe piața titlurilor de capital și a indicilor de mărfuri în aceeași perioadă, de exemplu Persistența modelului de pierderi pentru clienții de retail în CFD-uri indică o caracteristică structurală a profilului de randament, spre deosebire de randamentele istorice pozitive ale investițiilor pe termen lung în alte produse financiare, cum ar fi fonduri de investiție în capitaluri proprii.

Tipul clienților implicați 39 CFD-urile sunt comercializate, distribuite și vândute atât clienților de retail, cât și celor profesioniști. Cu toate acestea, clienții de retail spre deosebire de cei profesioniști nu posedă în mod normal experiența, cunoștințele și expertiza necesară pentru a lua opțiuni binare belgia legal de investiții care să evalueze în mod corespunzător riscurile la care se expun în ceea ce privește CFD-urile complexe care sunt restricționate prin prezenta decizie.

Având în vedere dovezile privind pierderile observate de ESMA în conturile clienților de retail descrise în prezenta decizie, este clar că există o preocupare semnificativă în legătură cu protecția investitorilor în ceea ce opțiuni binare belgia legal comercializarea, distribuția sau vânzarea fără restricții a CFD-urilor acestei categorii de clienți. Activitățile de comercializare și distribuție în legătură cu CFD-urile 41 În ciuda faptului că CFD-urile opțiuni binare belgia legal produse complexe, acestea sunt oferite clienților de retail cel mai frecvent prin intermediul platformelor electronice de tranzacționare, fără furnizarea de consiliere pentru investiții sau administrarea portofoliului.

Orange Money lansează opțiunea de transferuri valutare în aplicația mobilă Account Options Majoritatea afacerilor ce au la bază Bitcoin sunt la Deschidere conturi in valuta ING: euro si dolari.

Această evaluare nu împiedică însă furnizorii de CFD-uri sau clienții sau clienții potențiali să procedeze la o tranzacție, sub rezerva opțiuni binare belgia legal avertisment simplu către client. Acest lucru se poate întâmpla dacă clientul nu a oferit furnizorilor nicio informație sau a oferit informații insuficiente cu privire la cunoștințele și experiența sa în domeniul investițiilor relevante pentru tipul specific de produs, precum și dacă furnizorul a ajuns la concluzia că produsul nu este adecvat pentru client.

Acest lucru permite clienților de retail să acceseze produse, cum ar fi CFD-uri, care, prin caracteristicile lor, nu ar trebui să fie distribuite acestora Revenind la această problemă la sfârșitul anuluiUK-FCA a constatat că un număr semnificativ de firme nu au reușit să abordeze aceste deficiențe ca urmare a feedback-ului anterior oferit acestora De asemenea, ANC-urile și-au exprimat preocuparea în ceea ce privește performanța inadecvată a testelor privind caracterul adecvat 58 în practică și avertismentele inadecvate către clienți atunci când aceștia nu trec testul privind caracterul adecvat Exemple ale acestor practici defectuoase sunt descrise și au dat naștere la întrebările și răspunsurile ESMA referitoare la furnizarea de CFD-uri și de alte produse speculative clienților de retail în conformitate cu directiva privind piețele instrumentelor financiare MiFID Acestea includ, de exemplu, utilizarea acordurilor de sponsorizare sau a afilierilor cu echipe sportive mari care dau impresia înșelătoare că produsele complexe și speculative, cum ar fi CFD-urile, sunt potrivite pentru piața de retail de masă prin promovarea conștientizării generale cu privire la numele mărcii.

În special, unele ANC-uri 64 au constatat că furnizorii de CFD-uri nu descriu în mod adecvat potențialul pierderilor rapide care ar putea depăși fondurile investite ale acestora.

Deoarece durata medie de viață a unui cont de client poate fi scurtă, acest lucru poate pune o anumită presiune asupra furnizorilor pentru a menține un flux constant de clienți noi, ceea ce ar putea stimula furnizorii opțiuni binare belgia legal adopte tehnici de comercializare agresive și tehnici de vânzare care nu sunt în interesul clienților de retail.

De obicei, acestea sunt orientate către atragerea clienților de retail și stimularea tranzacționării. Clienții de retail pot lua în considerare aceste promoții ca o caracteristică centrală a produsului până la punctul în care nu pot evalua în mod corespunzător nivelul riscurilor asociate produsului.

Având în vedere că dovezile demonstrează că majoritatea clienților de retail pierd bani tranzacționând CFD-uri, acest lucru înseamnă adesea că respectivii clienți pierd mai mulți bani din tranzacționarea mai frecventă de CFD-uri decât ar pierde în mod normal fără a primi o ofertă bonus.

În cele din urmă, o serie de clienți au raportat dificultăți în retragerea fondurilor atunci când au încercat să utilizeze astfel de bonusuri Presiunea de a menține o serie de noi clienți mărește potențialul de apariție a opțiuni binare belgia legal de interese. Conflictele de interese au apărut și ar putea să apară din cauza faptului că unii furnizori de CFD-uri sunt parteneri contractuali la schimburile comerciale ale clienților fără a-și acoperi riscurile expunerii, plasându-și astfel interesele în conflict direct cu cele adresa bitcoin pentru primirea plăților este clienților lor.

Pentru acești furnizori există un risc și un stimulent mai mare de a manipula sau de a utiliza prețuri de referință mai puțin transparente sau de a urmări alte practici îndoielnice, cum ar fi anularea tranzacțiilor profitabile pe baza unor pretexte false.

De asemenea, există riscul ca furnizorii să încerce să exploateze derapajul asimetric de exemplu, să transfere orice pierdere ca urmare a derapajului către client, păstrând în același timp profitul obținut ca urmare a derapajului. Furnizorii pot întârzia în mod intenționat timpul între cotații și executarea tranzacțiilor CFD-urilor pentru a exploata în continuare această practică.

ANC-urile au identificat, de asemenea, practici prin care furnizorii de CFD-uri aplică o marcă asimetrică sau incoerentă până la spread-urile de bază.

Prin urmare, din perspectiva riscurilor și a prejudiciului investitorului abordate în prezenta decizie, mai multe dispoziții au rămas neschimbate în mod substanțial. Cu toate acestea, normele privind publicarea singure — inclusiv informații îmbunătățite cu privire la costuri — sunt în mod clar insuficiente pentru a aborda riscurile complexe generate de comercializarea, distribuția sau vânzarea de CFD-uri către clienții de retail. Regulamentul UE nr.

În special, articolul 5 din Regulamentul UE nr. Totuși, acest tip de comunicare a informațiilor nu atrage atenția clienților de retail în mod suficient asupra consecințelor investiției în CFD-uri în special. De exemplu, raportul de performanță se referă numai la produsul CFD individual, iar acest lucru nu furnizează clientului procentul global al conturilor clienților de retail care pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri.

În plus, indicatorul de risc sintetic nu include informații directe privind performanța trecută a produsului și aceste informații pot să nu fie furnizate în explicațiile însoțitoare, întrucât creatorului de PRIIPS i se acordă o anumită discreție cu privire la măsura în care ar trebui incluse anumite explicații. Cu toate acestea, cerințele respective nu asigură faptul că acești clienți de retail din întreaga Uniune beneficiază de informații uniforme și eficace cu privire la riscurile legate de tranzacționarea de CFD-uri.

Avertismentele privind riscurile introduse în prezenta decizie ar oferi clienților de retail informații importante, și anume procentul de conturi de retail care pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu fiecare firmă individuală.

opțiuni binare belgia legal site- ul oficial portofel bitcoin

În plus, acestea ar armoniza practicile din domeniul afacerilor transfrontaliere, asigurând astfel un nivel egal de informare a investitorilor în întreaga Uniune. Cu toate acestea, cerințele privind caracterul adecvat sunt valabile opțiuni binare belgia legal pentru furnizarea de consultanță de investiții și administrarea portofoliului și, prin urmare, de regulă, acestea nu sunt relevante în ceea ce privește tranzacționarea de CFD-uri, care se desfășoară în cea mai mare parte pe platforme electronice, fără furnizarea de consultanță de investiții sau administrarea portofoliului.

Dacă furnizorul consideră că produsul este necorespunzător pentru clientul sau clientul potențial, furnizorii îl opțiuni binare belgia legal.

opțiuni binare belgia legal primele 5 moduri de a câștiga bani pe recenzii pe internet

Astfel cum reiese din prezenta decizie și din experiența de supraveghere a ANC-urilor 76analiza privind caracterul adecvat nu a fost suficientă pentru a aborda preocuparea în legătură cu protecția investitorilor descrisă în prezenta decizie.

În plus, trebuie să se publice informații suplimentare de către participanții la piață opțiuni binare belgia legal, în special, firmele de investiții trebuie să raporteze primele cinci locuri unde au executat ordinele clienților și rezultatele obținute în momentul executării acestor ordine.

O mai mare transparență în ceea ce privește executarea ordinelor sprijină clienții să înțeleagă mai bine și să evalueze calitatea practicilor de executare ale firmei și, astfel, să evalueze mai bine calitatea serviciului general oferit acestora. În plus, informațiile îmbunătățite cu privire la modul în care firmele execută ordinele clienților sprijină clienții atunci când monitorizează faptul dacă firma ia măsuri suficiente pentru a obține cele mai bune rezultate posibile pentru client.

Cerințele în ceea ce privește buna executare consolidează, de asemenea, standardul de bună executare în raport cu produsele extrabursiere, cerând firmelor să verifice corectitudinea prețului propus clientului atunci când execută ordine sau iau decizii referitoare la tranzacționarea produselor extrabursiere, inclusiv a produselor personalizate.

opțiuni binare belgia legal merită să tranzacționați opțiuni binare

Cu toate acestea, normele privind buna executare nu abordează riscurile legate de caracteristicile produsului, altele decât executarea, și de comercializarea, distribuția sau vânzarea la scară largă a acestor produse clienților de retail. ESMA a efectuat, de asemenea, o convergență în materie de supraveghere, printre altele, prin intermediul Grupului mixt și al grupului operativ privind CFD-urile. În pofida utilizării pe scară largă de către ESMA a instrumentelor sale neobligatorii pentru a asigura o aplicare consecventă și eficientă a cerințelor de reglementare aplicabile existente, preocuparea în legătură cu protecția investitorilor persistă.

Acest lucru evidențiază faptul că, din motivele prezentate în prezenta secțiune, aceste cerințe nu abordează preocuparea identificată. Aceste norme impun ca furnizorii care produc instrumente financiare prin urmare, inclusiv CFD-uri pentru vânzarea către clienți să garanteze că respectivele produse sunt create pentru a răspunde nevoilor unei piețe-țintă de clienți finali identificate în cadrul categoriei pertinente de clienți; că strategia de distribuție a produselor este compatibilă cu piața-țintă identificată; și că furnizorii adoptă măsuri rezonabile pentru a garanta că instrumentele financiare sunt distribuite pe piața-țintă identificată și revizuiesc opțiune bonus mare identificarea pieței-țintă, precum și performanța produsului.

Furnizorii de CFD-uri înțeleg instrumentele financiare pe care le oferă sau le recomandă, evaluează compatibilitatea instrumentului cu nevoile clientului căruia îi furnizează servicii de investiții, luând în considerare, de asemenea, piața-țintă identificată a clienților finali și se asigură că instrumentele financiare sunt oferite sau recomandate numai atunci când acest lucru este în interesul clientului.

În plus, furnizorii de CFD-uri care ar distribui un instrument financiar care nu este produs de ei instituie mecanisme adecvate pentru a obține și a înțelege informațiile pertinente privind procesul de aprobare a produsului, inclusiv piața-țintă identificată și caracteristicile produsului pe care îl oferă sau îl recomandă.