Tacticile comerciale ale comercianților, Despre practicile incorecte ale comerciantilor « Piperea și Asociații


Contact Practici comerciale incorecte Practici comerciale incorecte: orice acţiune, omisiune, tacticile comerciale ale comercianților, demers sau prezentare comercială, inclusiv publicitate şi comercializare, efectuate de un comerciant, în strânsă legătură cu promovarea, vânzarea sau furnizarea unui produs consumatorilor.

comercianți de opțiuni binare cu cont demo

Practicile comerciale susceptibile să deformeze în mod esenţial comportamentul economic numai al unui grup de consumatori clar identificabil, cu precădere vulnerabil la respectiva practică sau la produsul la care aceasta se referă, din motive de infirmitate mentală sau fizică, de vârstă sau de credulitate, într-un mod în tacticile comerciale ale comercianților comerciantul ar putea, în mod rezonabil, să îl prevadă, trebuie evaluate din perspectiva membrului mediu al acestui grup.

Această prevedere nu aduce atingere practicilor publicitare obişnuite şi legitime ce constau în declaraţii exagerate sau declaraţii ce nu sunt destinate a fi luate ca atare. Practicile comerciale incorecte sunt în special cele: înşelătoare agresive Consumator vulnerabil: Vulnerabilitatea este determinată de anumite caracteristici fizice sau psihice, cum ar fi vârsta, infirmitatea fizică sau mintală, credulitatea, ori caracteristici socio-profesionale — şomaj, analfabetism etc.

aplicație pentru câștiguri pone pe internet

Din aceste motive, consumatorii vulnerabili au dificultăţi în a obţine şi a asimila informaţia necesară luării unor decizii privind achiziţionarea unor bunuri sau servicii.

Grupuri de consumatori vulnerabili: persoane în vârstă, copii, persoane cu boli care le limitează capacitatea de interacţiune sau boli incurabile, şomeri, persoane cu un nivel de educaţie foarte scăzut etc.

Consumatorul mediu: Legea privind practicile comerciale incorecte prevede că în evaluarea caracterului incorect al unei practici se va avea în vedere efectul acesteia asupra consumatorului mediu. Practicile comerciale înşelătoare: sunt grupate în două categorii — acțiuni înșelătoare și omisiuni înșelătoare. Acţiuni înşelătoare Acţiunile reprezintă activităţi ale operatorilor pe care aceştia le întreprind în promovarea şi vânzarea produselor.

opțiunea cumpărătorului 10

Criteriile prezentate au natură obiectivă, prin urmare nu trebuie dovedit că prin practica respectivă consumatorul a fost indus în eroare. De asemenea, nu trebuie probată existenţa unei pierderi de natură financiară.

Practici comerciale incorecte

Omisiuni înșelătoare: În analiza practicii comerciale se va ţine seama de toate caracteristicile şi circumstanţele acesteia, precum şi de limitele mijloacelor de comunicare utilizate pentru transmiterea informaţiei. Informaţiile trebuie prezentate clar: o prezentare neclară poate fi considerată o omisiune de informare.

faceți bani în cont

Practici comerciale agresive: O practică comercială este considerată agresivă dacă, în contextul prezentării situaţiei de fapt şi ţinând cont de toate caracteristicile şi circumstanţele limitează sau este susceptibilă să limiteze în mod semnificativ libertatea de alegere sau comportamentul consumatorului mediu, cu privire la produs, prin hărţuire, constrângere, inclusiv prin hărţuire, constrângere, inclusiv prin utilizarea forţei fizice sau prin influenţa nejustificată, şi, prin urmare, determină sau este susceptibilă să determine consumatorul să ia o decizie comercială pe care altfel nu ar fi luat-o.

Mai multe informații: Nivelul 1 — În acest moment nu există o secțiune specială privind practici comerciale în cadrul  Întreabă expertul.

cum poți câștiga bani fără internet