Opțiuni de prop


Există un fel de pariu prop întâmplă aici? He is also no stranger to prop bets, mostly on the golf course. Ivey is one of the better golfing poker players, which is actually a lot better than one would be led to believe.

El nu este străin pariurilor propcel mai mult la golf. Ivey este unul dintre cei mai buni jucători de golf dintre jucătorii de poker, ceea ce este de fapt mult mai bine decât s-ar crede.

Its purpose is for the Titan Poker tables where it allows the players to choose from the number of prop bet options. Scopul său este pentru mesele de poker Opțiuni de prop cazul în care permite jucătorilor să aleagă din numărul de opțiuni de pariuri prop.

Falsa dilemă

I didn't only lose opțiuni de prop game, I lost every single prop bet. Nu am pierdut doar un joc, Mi-am pierdut o dată la un singur a propunerii pariu.

The show now emphasizes a theme called Railbird Heaven wherein the gathered players will play with prop bets plus higher stakes in the game. Spectacolul subliniază acum o temă numită Railbird Rai în care jucătorii s-au adunat vor juca pariurile prop plus mize mai mari în joc.

opțiuni de prop

I wouldn't bet on it. Nu bag mâna în focdar nu mi se pare genul. Joe loved to bet on horses.

Traducere "prop bet On" în română

Lui Joe îi plăcea să parieze la cursele de cai. Nobody bet on the Battle of Britain. Ce spun cei de la Seul? You guys would robos pentru opțiuni binare on anything. Băieți, voi trebuia să pariați pe ceva.

  1. Valoarea admisibilă a coeficientului de independență financiară
  2. Prezentarea unei false alegeri adesea reflectă o tentativă deliberată de a elimina terța alegere privind o problemă.

Some stores even opțiuni de prop players a bet on digital cockfighting, so customers can bet on the results of virtual games. Unele magazine permit chiar și jucătorilor un pariu pe cockfighting digitale, astfel încât clienții pot paria pe rezultatele jocurilor virtuale.

They gave me money to bet on a horse, I bet on another. Mi-au dat bani pentru a paria pe un cal, eu am pariat pe altul. That's why professionals mostly bet on outsiders and, implicitly, on odds higher than those who bet on the favorites. De aceea, profesioniștii pariază de cele mai multe ori pe outsideri și implicit, pe cote ceva mai mari decât cei care mizează pe favoriți.

opțiuni de prop

Gus, Dolly said if you never bet on another horse in your life, bet on her. Gus, Dolly a spus ca dacă nu pariezi pe alt cal, pariază pe ea. Singletons ratio is at least 3: 1, candy that you are capable of a bet on that you want to bet on lop.

Vă rugăm să consultați condițiile de rezervare

Raportul singletons este de cel puțin 3: 1, bomboane că sunteți capabil de un pariu pe care doriți să pariați pe lop. In accordance with the laws of online gambling in Japan, a valid view of the game is bingo, as allowed bets on football matches and bet on 4 separate sport.

opțiuni de prop

În conformitate cu legile privind jocurile de noroc online din România Japonia, o vizualizare validă a jocului este bingo, așa cum a permis pariurile pe meciurile de fotbal și pariul pe 4 sport separat. If you bet on Big, I'll bet on Small, or just the opposite.

Căutare hoteluri din A Prop Teu, Barcelona

Daca pariați pe Big, voi paria pe Mic, sau doar opusul. Billie bet on herself, which is why I bet on you. Billie a pariat pe ea însăși și este motivul pentru care eu am pariat pe tine. Once again, I bet on the wrong guy. Din nou, am pariat pe tipul nepotrivit. Nobody's going to bet on this.

opțiuni de prop

Nimeni nu pariază pe așa ceva. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Traducere "prop." în engleză

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

Vezi mai multe exemple.

opțiuni de prop